Sponzorstva

Skrb in odgovornost do ljudi in prostora, v katerem delamo in živimo, je ena izmed naših temeljnih vrednot, o čemer pričajo različne oblike naše finančne pomoči kulturnim in športnim organizacijam in posameznikom ter njihovim projektom. Zavzemamo se za dobre medčloveške odnose ter zdravo in pozitivno okolje, zato skušamo pomagati posameznim združenjem in posameznikom s podobnimi vrednotami.